اسپکتروفتومتر ۱۲۸۰ Shimadzu

اسپکتروفتومترUV-VIS 1280 • کمپانی شیمادزو • ساخت کشور ژاپن مشخصات فنی • دارای ال سی دی و دکمه های ساده که عملیات چاپ و کار با دستگاه را آسان می نماید. • دارای توابع اعتبار سنجی در دستگاه UV-Vis1280 • چک کردن اقلام JIS بصورت خودکار یا نیمه خودکار • پیوند با سلول ۶ سلولی […]