نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

انواع بوتیرومتر ژربر

فروش بوتیرومتر ژربر

بوتیرومتر شیر و بوتیرومتر پنیر و بوتیرومتر خامه و کره

بوتیرومتر شیر ، بوتیرومتر پنیر ، بوتیرومتر خامه جهت اندازه گیری چربی در شیر و خامه و پنیر استفاده میشود .
بوتیرومتر ها از جنس شیشه مدرج شده می باشند .

فروش بوتیرومترهای ژربر و درب بوتیرومتر
بوتیرومتر و درب ژربر

مشخصات فنی انواع بوتیرومتر

انواع بوتیرومتر شیر: ۱۰ درصد, ۶ درصد, ۷ درصد, ۸ درصد
– بوتيرومتر ژربر بر حسب نمونه شير انتخاب مي‏شود .
– براي شير بدون چربي ـ بوتيرومتر ۰/۵ ـ ۰ درصد .
– براي شير نيم چرب ـ بوتيرومتر ۴ ـ ۰ درصد .
– براي شير كامل برحسب شير منطقه ۶ ـ ۰ درصد يا ۸ ـ ۰ درصد
– براي شير پر چرب ۱۰ ـ ۰ درصد
بوتيرومتر يا چربي سنج بايد شفاف , بدون رنگ , نسبت به حرارت مقاوم باشد . اتصالات گردن و بدنه به صورتي باشد
كه جريان مايع به راحتي در آن انجام گيرد.

بوتیرومتر ژربر
فروش انواع بوتیرومتر شیر ، خامه و کره

• ابعاد بوتيرومتر

– طول چربي سنج ۲/۵ ± ۱۹۰ ميلي‏متر
– قطر گردن = ۰/۵ ± ۱۱/۵ ميلي‏متر
– ضخامت كل ديواره خارجي نبايد از ۲/۵ ميلي‏متر بيشتر باشد .
– قطر بدنه = نبايد از ۲۵ ميلي‏متر بيشتر باشد .
– ظرفيت بدنه = ۰/۴ ± ۲۱/۵ ميلي ليتر
– طول قسمت مدرج نبايد از ۷۰ ميلي‏متر كمتر باشد .
– عرض قسمت مدرج حدود ۱۰ ميلي‏متر باشد .
– قطر حباب انتهايي چربي سنج بيشتر از ۲۵ ميلي‏متر نباشد و قسمتي از آن مات باشد تا بتوان شماره نمونه را روي آن
مشخص كرد .

فروش بوتیرومتر ژربر
فروش ویژه های بوتیرومترهای ژربر به همراه درب

– پايه مخصوص بوتيرومتر ـ بايد از جنس مقاوم به اسيد , فولاد زنگ نزن يا پلاستيك ‏هاي مناسب باشد .
– در پوش بوتيرومتر مي‏تواند از نوع فشنگي و يا درپوش‏ هاي لاستيكي مخروطي انتخاب شود در مورد درپوش‏ هاي
فشنگي براي سهولت دربندي و تنظيم چربي بايستي از كليد مخصوص استفاده نمود .

 

موجود در انبار شرکت
موجود میباشد

برای سفارش این تجهیز میتوانید با شماره های شرکت تماس بگیرید .
تلفن :                        ۰۲۱۴۴۵۸۳۱۹۹
فکس:                        ۰۲۱۸۹۷۸۵۲۹۳
مدیر فنی :                  ۰۹۱۹۹۳۵۱۶۵۹