نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ویال تست های آب و فاضلاب هک

hach low range and high range cod vials

انواع ویال مخصوص تست های آب و فاضلاب از کمپانی آمزیکایی هک

COD (Chemical Oxygen Demand) به معنی اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و معرف ناخالصی های آلی نمونه است یعنی مواد آلی قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه با باکتری ها. اندازه گیری BOD و COD برای تصفیه کردن آب مهم است.

مواد شیمیایی قابل ترکیب با اکسیژن (همچون مواد شیمیایی کاهنده) که وارد آب طبیعی می شوند به طور مشابه واکنش شیمیایی نشان می دهند. این نوع واکنش های شیمیایی باعث ایجاد نیاز شیمیایی به اکسیژن می شوند که COD نامیده می شود.

ویال تست COD ( سی ا دی ) جهت آزمایش تعیین اکسیژن شیمیایی از کمپانی هک لانگه متد دی کرومات رنج ۰ تا ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر بسته ۲۵ عددی

hach low range and high range cod vials
ویال COD آب و فاضلاب از کمپانی Hach

اندازه گیری COD با دستگاه اسپکترفتومتر HACH

  1.  ۵ میلی لیتر از نمونه مورد نظر را که بر حسب اینکه نمونه فاضلاب یا پساب چه صنایعی می باشد رقیق کرده و در ویال ریخته شود.
  2. جهت تهیه منحنی کالیبراسیون ، استاندارد هایی به شرح زیر لازم است که تهیه شوند:
  3. توسط پی پت مقادیر ۰ تا ۸ میلیلیتر از محلول استاندارد واسطه را با بالون های ژوژه ۱۰۰ میلیلیتر منتقل نموده و حجم هر کدام را توسط آب مقطر به ۱۰۰ میلیلیتر برسانید.  cod محلول های تهیه شده به ترتیب ۰تا ۸۰۰ میلیگرم بر لیتر می باشند. سپس ۵ میلی لیتر از هریک از محلول های استاندارد را به لوله منتقل کنید.
  4. به آرامی و بدون هم زدن ، ۳ میلی لیتر از محلول هضم را به هر یک از لوله ها منتقل نمایید.
  5. به همان طریق ، ۷ میلی لیتر از محلول کاتالیست را به لول ها اضافه کنیدو در لول ها را محکو ببندید.
  6. محتوی لوله ها را به هم بزنید تا به هم آمیخته شود.
  7. لوله ها را در رآکتور  cod  منتقل کرده و به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد قرار دهید تا تثبیت شود.
  • سپس لوله ها را خارج کرده و سرد کنید و سپس نمونه ها را همراه با نمونه شاهد آب مقطر  برای اندازه گیری cod با اسپکتروفتومتر گذاشته تا و روی طول موج ۶۰۰ نانو متر بخوانید.

 

Hach reagent
پکیج های اندازه گیری فسفر و COD
Hach BOD buffer
بافرهای BOD کمپانی Hach

ریجنت ست برای تعیین مقدار فسفر با روش PhosVer® ۳ Ascorbic Acid

Phosphorus (Total) TNT Reagent Set
For determination of Total Phosphorus by the PhosVer® ۳ Ascorbic Acid method with Acid Persulfate Digestion. EPA Compliant

 

bod and cod and p hach reagent
پکیج های آب و فاضلاب هک آمریکا
پک های اصل هک آمریکا
پک های اندازه گیری فسفر Hach

دستگاه ها مواد شیمیایی و معرف های اسپکتروفتومتری از کمپانی Hach آمریکا و یا Hach-Lange آلمان

Hach reagent
ریجنت های هک آمریکا
hach reagent solution
محلول های تست فسفر Hach
hach-reagent
محلول های تست های اندازه گیری کمپانی Hach

 

موجود در انبار شرکت
موجود میباشد

برای سفارش این تجهیز میتوانید با شماره های شرکت تماس بگیرید .
تلفن :                        ۰۲۱۴۴۵۸۳۱۹۹
فکس:                        ۰۲۱۸۹۷۸۵۲۹۳
مدیر فنی :                  ۰۹۱۹۹۳۵۱۶۵۹