ویال تست های آب و فاضلاب هک

انواع ویال مخصوص تست های آب و فاضلاب از کمپانی آمزیکایی هک COD (Chemical Oxygen Demand) به معنی اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و معرف ناخالصی های آلی نمونه است یعنی مواد آلی قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه با باکتری ها. اندازه گیری BOD و COD برای تصفیه کردن آب مهم است. مواد شیمیایی قابل ترکیب با اکسیژن (همچون مواد […]

کیت کلرسنج پالین تست انگلستان

کیت کلرسنج پالین تست به همراه قرص های DPD • کمپانی palintest • ساخت انگلستان • برای سنجش کلر آزاد وph آب آشامیدنی کیت کلر را با رنج ۰.۱ برای اندازه گیری کلر آزاد • دارای ۴۰عدد قرص که تعداد ۲۰ عدد آنها برای DPD و تعداد۲۰ عدد دیگر برای اندازه گیری ph می باشد […]