مزور یا استوانه مدرج

مزور یا استوانه مدرج مزور یا استوانه مدرج ( به انگلیسی measuring hex base cylinder ) استوانه ای پایه دار به شکل شش گوش یا گرد که بر خلاف بورت و پیپت درجه بندی آن از پایین شروع میشود . کاربرد مزور از آن برای اندازه گیری حجم معینی از محلول ها استفاده میشود . […]