ارلن مایر

ارلن مایر ارلن مایر یکی از ظروف پرکاربرد آزمایشگاه و یکی از پرطرفدارترین انواع شیشه آلات آزمایشگاهی ‌است. ارلن مایر به شکل مخروطی با گردن باریک مطابق شکل بالاست. موارد استفاده از ارلن مایر از ارلن مایر برای نگهداری، مخلوط کردن محلول‌ها اندازه گیری مایعات و حرارت دادن محلول‌ها استفاده می‌شود. همچنین یکی دیگر از […]