انواع بوتیرومتر ژربر

بوتیرومتر شیر و بوتیرومتر پنیر و بوتیرومتر خامه و کره بوتیرومتر شیر ، بوتیرومتر پنیر ، بوتیرومتر خامه جهت اندازه گیری چربی در شیر و خامه و پنیر استفاده میشود . بوتیرومتر ها از جنس شیشه مدرج شده می باشند . مشخصات فنی انواع بوتیرومتر انواع بوتیرومتر شیر: ۱۰ درصد, ۶ درصد, ۷ درصد, ۸ […]